ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος – Με την παραγγελία σας από το κατάστημα ergo-medical.gr αποδέχεστε αυτόματα τους παρακάτω όρους χρήσης. Η ergo-medical.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ergo-medical.gr, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το παρόν κείμενο θα είναι πάντα ενημερωμένο για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους (για παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει, η αλλαγή όρων δεν θα ισχύει).

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο ergo-medical.gr (π.χ. κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, ψηφιακά αρχεία, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του ergo-medical.gr ή των συνεργατών του και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ergo-medical.gr Η χρήση στοιχείων από τις ιστοσελίδες μας και άρα πνευματικής μας ιδιοκτησίας, επιτρέπεται υπό τον ορό ότι θα αναφέρεται ως πηγή το ergo-medical.gr με προηγούμενη γραπτή άδεια από την ergo-medical.gr. Επιτρέπονται οι συνδέσεις με μορφή link στις ιστοσελίδες μας. Τα υλικά που εμφανίζονται στον παρόν ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η ergo-medical.gr μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον παρόν ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Η ergo-medical.gr παρέχει στους πελάτες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ergo-medical.gr, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία.
Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την ergo-medical.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ergo-medical.gr παρέχεται από την ergo-medical.gr “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.
Η ergo-medical.gr δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ergo-medical.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την ergo-medical.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η ergo-medical.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ergo-medical.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις

Η ergo-medical.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ergo-medical.gr εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Με την επίσκεψή σας, την παραγγελία σας, το σχόλιό σας ή το ηλεκτρονικό σας μήνυμα προς την ergo-medical.gr, αποδέχεστε το δικαίωμα της ergo-medical.gr να ανταπαντήσει με ηλεκτρονικό τρόπο. Όλες οι μεταξύ μας επικοινωνίες και οι πληροφορίες σε αυτές, συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι ικανοποιούν τους τρέχοντες νομικούς κανόνες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
To ergo-medical.gr περιγράφει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια χαρακτηριστικά είναι ανακριβή ή με λάθη, το ergo-medical.gr δε είναι υπεύθυνο.

Όλες οι αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
Η ergo-medical.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ergo-medical.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού  καταστήματος ergo-medical.gr.
Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ergo-medical.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια της Κοζάνης.

Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ergo-medical.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Δείτε αναλυτικά το ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Νόμου 2251/1994.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η ergo-medical.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.