i-glossa-tis-anapirias

Η Γλώσσα της Αναπηρίας και οι Τρόποι Καλής Συμπεριφοράς

Η γλώσσα της αναπηρίας

Η ορολογία είναι σημαντική, επειδή οι λέξεις απεικονίζουν τις θέσεις και τις πεποιθήσεις μας. Εντούτοις, μερικοί από τους όρους που χρησιμοποιούμε μπορούν να μην απεικονίζουν το πώς τα άτομα με αναπηρίες βλέπουν τον εαυτό τους. Για αυτό επιβάλλεται η χρησιμοποίηση των σωστών λέξεων στην επικοινωνία μας.  Αυτό δεν γίνεται για το «πολιτικά ορθό» αλλά για τη χρησιμοποίηση της διατύπωσης και της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι οργανώσεις με ατόμων με αναπηρίες, για να προωθήσουν το κοινωνικό πρότυπο της αναπηρίας.

Οι ανάπηροι άνθρωποι παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις αρνητικές έννοιες κάποιων εκφράσεων. Κάποια μη ανάπηρα άτομα μπορεί να εκφράσουν απρεπώς αυτό το ενδιαφέρον για τη γλώσσα ως πολιτική ορθότητα ή ευγένεια, εντούτοις, η γλώσσα μεταφέρει ισχυρά μηνύματα και μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένους ισχυρισμούς, οι οποίοι υποτιμούν τον άνθρωπο και θίγουν τα δικαιώματά του. Αποτελεί βοηθητική πρακτική η σωστή επιλογή των λέξεων και η ενθάρρυνση όλων των μαθητών να είναι ευαίσθητοι στη χρήση της γλώσσας τους.

Τρόποι Καλής Συμπεριφοράς

 • Αποφυγή προσαρμογής ετικετών σε ανθρώπους με ή χωρίς αναπηρία. Μην κάνετε υποθέσεις για την παρουσία ή την απουσία της βλάβης, καθώς μερικοί άνθρωποι έχουν κρυφές ασθένειες, όπως επιληψία ή άσθμα. Οι ιατρικές ετικέτες είναι ανεπιθύμητες και παραπλανητικές καθώς δυο άνθρωποι με το ίδιο πρόβλημα δεν είναι όμοιοι. Οι ιατρικές ετικέτες δεν παρέχουν καμία πληροφορία για το άτομο και τείνουν να ενισχύουν τα στερεότυπα των ανθρώπων με αναπηρία ως ασθενείς, αδύναμους και εξ ολοκλήρου εξαρτημένους από την ιατρική επιστήμη.
 • Η αναφορά σε κάποιο άτομο με τους όρους μιας κατάστασης μειώνει την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Μην μιλάτε για έναν επιληπτικό ή έναδυσλεκτικό-είναι προτιμότερο να λέμε αυτή έχει επιληψία/ αυτός έχει δυσλεξία.
 • Αποφυγή της λέξης ανίκανος σαν ουσιαστικό (οι ανίκανοι), καθώς δηλώνει μια ομοιογενή ομάδα, ξεχωριστή από την υπόλοιπη κοινωνία. Καθένας είναι ξεχωριστός και φυσικά οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν συνιστούν μια ξεχωριστή ομάδα.
 • Συμπεριφερθείτε στους ενήλικες με τον τρόπο που τους αρμόζει και μην μιλάτε συγκαταβατικά απέναντι στους μαθητές.
 • Προσφέρετε βοήθεια σε κάποιο άτομο με αδυναμία αλλά, πριν να βοηθήσετε, περιμένετε μέχρι η προσφορά σας να γίνει αποδεκτή. Μην υποθέσετε ότι γνωρίζετε τον καλύτερο τρόπο για να βοηθήσετε, ακούστε οποιεσδήποτε οδηγίες έχει να σας πει το συγκεκριμένο άτομο.
 • Μην δείχνετε σε δύσκολη θέση όταν χρησιμοποιείτε κοινές εκφράσεις, όπως βλέπω τι εννοείς, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με την αναπηρία ενός προσώπου.
 • Διατηρήστε οπτική επαφή και μιλήστε ευθέως στο ανάπηρο άτομο ο ίδιος παρά μέσω κάποιου τρίτου ατόμου.
 • Επιλέξτε την κατάλληλη φυσική επαφή με τους ανάπηρους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο που θα κάνατε και με οποιοδήποτε άλλο.

Η παρακάτω λίστα είναι δυναμική και αλλάζει τη θέση μας και τις πεποιθήσεις μας έναντι των ανάπηρων ατόμων.

Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους όρους:

• άτομα με αναπηρίες

• άτομα χωρίς αναπηρίες

• τυφλός

• άτομα με προβλήματα οράσης

• Κωφός (σημειώστε το κεφαλαίο Κ)

• άτομα με προβλήματα ακοής

• μερικώς κωφός

• Κωφοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη γλώσσα σημαδιών

• δυσκολίες νοητικής υγείας

• χρήστες αναπηρικής καρέκλας

• μαθησιακές δυσκολίες

Μην χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους όρους:

• μειονεκτικά άτομα

• σπαστικά άτομα

• οποιαδήποτε λέξη που τελειώνει «… ικος» που προσδιορίζει το άτομο π.χ. «τον επιληπτικό»

• εκπαιδευτικά μη φυσιολογικό)

• συναισθηματικά διαταραγμένο

• σακάτης

• κολλημένος σε αναπηρική καρέκλα

• ένα θύμα…

• να πάσχει από…

• παραμορφωμένος

• καθυστερημένος

• μουγκός

• άλαλος

• ειδικών αναγκών παιδί ή σπουδαστής

Κοινές Φιλοφρονήσεις

• Αποφύγετε τις ετικέτες στους ανθρώπους με ή χωρίς αναπηρίες. Μην κάνετε υποθέσεις για την παρουσία ή την απουσία εξασθένισης, η οποία σε μερικούς ανθρώπους δεν φαίνεται αναπηρίες όπως η επιληψία ή το άσθμα. Οι ιατρικές ετικέτες είναι ανεπιθύμητες και παραπλανητικές δεδομένου ότι κανένας δύο άνθρωπος δεν είναι ίδιος με έναν άλλο. Οι ιατρικές ετικέτες δεν λένε τίποτα για το άτομο και τείνουν να ενισχύσουν τα στερεότυπα των ατόμων με αναπηρίες, όπως ασθενείς, ανίκανα και πλήρως εξαρτώμενα από τους ιατρούς.

• Είναι αποκτήνωση να αναφερόμαστε σε ανθρώπους χαρακτηρίζοντάς τους από μια εξασθένιση. Μην μιλήστε για έναν δυσλεκτικό ή έναν επιληπτικό είναι προτιμητέο να πείτε ότι έχει δυσλεξία ή έχει επιληψία.

• Μην χρησιμοποιήστε τη λέξη ανάπηρος ως ουσιαστικό (τα άτομα με αναπηρίες), υπονοώντας μια ομοιογενή ομάδα χωριστή από το υπόλοιπο της κοινωνίας. Το καθένα άτομο είναι ξεχωριστό και οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν αποτελούν μια ενιαία ομάδα.

• Αντιμετωπίστε τους ενηλίκους με τον ανάλογο τρόπο για τους ενηλίκους και μην τους υπερπροστατεύετε.

• Προσφέρετε τη βοήθεια σε ένα άτομο με αναπηρίες, αλλά να περιμένετε να γίνει αποδεκτή η προσφορά σας προτού βοηθήσετε. Μην υποθέστε ότι ξέρετε πάντα τον καλύτερο τρόπο βοηθείας, ακούστε πρώτα τις οποιεσδήποτε οδηγίες.

• Μην γελοιοποιήστε με τη χρησιμοποίηση κοινών εκφράσεων όπως «βλέπετε τι σημαίνει» που μπορεί να αφορά την εξασθένιση ενός προσώπου.

• Κάνετε επαφή ματιών και άμεση συζήτηση με το άτομο με αναπηρίες παρά μέσω ενός τρίτου.

• Κάνετε την κατάλληλη φυσική επαφή με τα άτομα με αναπηρίες ανάλογα με την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο που θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλον.

Κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία..

Αν και ένας στους δέκα ανθρώπους έχει κάποιου είδους αναπηρία, οι άνθρωποι συνήθως νιώθουν αμηχανία όταν συναντούν ένα τέτοιο άτομο. Λόγω της ανεπαρκούς γνώσης των αναγκών τους και των περιορισμών τους, των τρόπων που προσφέρεται και λαμβάνεται βοήθεια και λόγω της προκατάληψης ή του φόβου για το άγνωστο, οι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να επικοινωνήσουν και να προσφέρουν βοήθεια σε άτομα με αναπηρία. Σχεδιάσαμε αυτό το βιβλίο κανόνων συμπεριφοράς οδηγούμενοι από την επιθυμία να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία και να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν μαζί μας χωρίς φόβο. Συνιστούμε επίσης εγκάρδια το παρόν βιβλίο στα άτομα με αναπηρία.

Το κείμενο αποτελεί μετάφραση από τα αγγλικά της αντίστοιχης έκδοσης της Κροατικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Η ορθότητα των όρων που χρησιμοποιούνται έχει ελεγχθεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Kροατία, Ζάγκρεμπ, Μάρτιος 2003/ORIGINAL AND AUTHORS RIGHTS: Croatian Union of Physically Disabled Persons Associations Kροατική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 1000 Zagreb, Sostariceva 8

1amea2amea3amea4amea5amea

 

Πηγή www.newsitamea.gr

Αν θέλετε να κάνετε περισσότερα… Όποτε μπορείτε, προσπαθήστε να συμβάλλετε στην προώθηση της ισότητας για τα άτομα με αναπηρία. Ελπίζουμε το βιβλίο κανόνων συμπεριφοράς να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης!!!

protes-boitheies2

Πρώτες βοήθειες για 4 ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στον καθένα

Στην περίπτωση, που κατά λάθος κοπείτε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, πάρτε μία καθαρή πετσέτα ή κάποια αποστειρωμένη γάζα και τοποθετήστε τη πάνω στην πληγή, πιέζοντας.

Αν το τραύμα είναι σε κάποιο από τα δύο σας χέρια, καλό θα ήταν να το σηκώσετε πάνω από το ύψος της καρδιάς σας, για να επιβραδύνει τη ροή του αίματος στην περιοχή. Αν το ύφασμα απορροφά το αίμα συνεχίστε με μία νέα καθαρή πετσέτα, πιέζοντας πάντα.

Στην περίπτωση που το αίμα είναι έντονο κόκκινο και αναβλύζει, ενδεχομένως να έχει «σκιστεί» κάποια αρτηρία. Συνεχίστε να πιέζετε στο σημείο, καθώς έτσι επιβραδύνετε την αιμορραγία.

Εάν κόψετε το χέρι σας, για παράδειγμα, βρείτε τη βραχιόνια αρτηρία (η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του βραχίονά σας ακριβώς πάνω από τον αγκώνα) και πιέστε με τα δάχτυλα ή την παλάμη σας.

Εάν ωστόσο, το κόψιμο είναι πολύ βαθύ και μπορείτε να δείτε μέσα στην πληγή, κρατήστε το γερά και πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά του κοντινότερου νοσοκομείου.

Στην περίπτωση μάλιστα, που έχετε χάσει αρκετό αίμα, αισθάνεστε ζαλισμένος/η και κρυώνετε, ενδεχομένως να παθαίνετε σοκ. Καλέστε αμέσως βοήθεια και να θυμάστε, ότι σε ένα σοβαρό κόψιμο χρειάζονται τουλάχιστον 20 λεπτά για να σταματήσει η αιμορραγία.

 

Πρώτες βοήθειες για τέσσερα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στον καθένα

Κάψιμο

Εάν η πληγείσα περιοχή είναι μικρότερη από 3 εκατοστά σε διάμετρο, αφήστε να τρέξει κρύο νερό για 5 λεπτά. Αν το δέρμα δεν έχει φυσαλίδες ή σημάδια από σοβαρό έγκαυμα, τοποθετήστε μία αλοιφή για εγκαύματα και αφήστε την περιοχή να εκτεθεί στον αέρα, χωρίς να την καλύψετε με κάποιον επίδεσμο.

Προσοχή, ωστόσο, καλό θα ήταν να εφαρμόσετε την αλοιφή τουλάχιστον μία ώρα μετά το ατύχημα, ώστε να έχει κρυώσει η περιοχή. Όταν σταματήσει η αίσθηση καψίματος, που νιώθετε, εφαρμόστε μία αντιβιοτική κρέμα για να περιορίσετε τον κίνδυνο λοίμωξης.

Στην περίπτωση που δείτε φουσκάλες στο δέρμα, αυτό σημαίνει, ότι έχετε πάθει έγκαυμα δευτέρου βαθμού. Πρόκειται για μία αρκετά σοβαρή περίπτωση, ωστόσο αν το έγκαυμα δεν ξεπερνά το μέγεθος της παλάμης σας, το τραύμα μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι.

Μην επιχειρήσετε να «σκάσετε» τις φουσκάλες, απλά αλείψτε με την κρέμα και κατόπιν, καλύψτε χαλαρά για να επουλωθεί το τραύμα, με μία γάζα ή μια αυτοκόλλητη ταινία (λευκοπλάστ).

Αν ωστόσο το δέρμα σας μοιάζει με «καλοψημένο κρέας» το τραύμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Έχετε πάθει τρίτου βαθμού έγκαυμα και χρειάζεστε ιατρική βοήθεια.

Τσίμπημα

Το τσίμπημα της μέλισσας (που είναι και το πιο συχνό) παράγει μια μυρωδιά, που μπορεί να ωθήσει άλλες μέλισσες να σας επιτεθούν, οπότε για αρχή, καλύψτε το πρόσωπο και το λαιμό σας με ένα ρούχο, ώσπου να βρεθείτε σε κάποιον εσωτερικό χώρο.

Στη συνέχεια, για να περιορίσετε τον πόνο, εφαρμόστε στο τσίμπημα ακεταμινοφαίνη ή ιβουπροφένη. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που είστε κοντά σε μία συκιά, κόψτε ένα φύλλο και εφαρμόστε το «γάλα» (το υγρό) που βγάζει.

Σοβαρές αντιδράσεις στα τσιμπήματα από έντομα δεν υπάρχουν, εκτός και αν είστε αλλεργικός/η. Τότε τα πράγματα σοβαρεύουν. Επειδή το κεντρί παραμένει κολλημένο στο δέρμα σας, το σώμα συνεχίζει να λαμβάνει ακόμα περισσότερο δηλητήριο και μετά το τσίμπημα. Αν μπορείτε, τραβήξτε το κεντρί έξω με τα δάχτυλά σας (ή «ξύστε» το με μια κάρτα ή με όποιον άλλον τρόπο βρείτε) και αφαιρέσετε το άμεσα.

 

Πρώτες βοήθειες για τέσσερα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στον καθένα

Σπάσιμο/Στραμπούληγμα 

Είτε πρόκειται για σπάσιμο είτε για στραμπούληγμα, αρχικά τοποθετήστε πάνω στο σημείο πάγο για 10 λεπτά, αφαιρέστε και συνεχίστε να επαναλαμβάνετε ανά 10λεπτο, για την πρώτη μέρα. Ακόμα και μία σακούλα με κατεψυγμένα τρόφιμα κάνει τη δουλειά της, οπότε μην αγχωθείτε εάν δεν έχετε παγάκια. Αν μπορείτε να κινήσετε το άκρο σας χωρίς να αισθάνεστε ιδιαίτερο πόνο, ίσως το τραύμα δε χρειάζεται ιατρική βοήθεια.

Στην περίπτωση, όμως που ακούσατε έναν δυνατό ήχο «κρακ» ή βλέπετε, ότι το κόκκαλο δεν είναι όπως ήταν, πρόκειται για σπάσιμο. Προσπαθήστε να κρατήσετε το οστό ακινητοποιημένο και καλέστε ιατρική βοήθεια. Κρατήστε το πόδι ή το χέρι, πάνω από το ύψος της καρδιάς για «μετριάσετε» ενδεχόμενη εσωτερική αιμορραγία.

anavasis-atomon-me-anapiria-ston-olimpo

Για πρώτη φορά παγκοσμίως εγχείρημα ανάβασης Ατόμων με Αναπηρία σε βουνό και συγκεκριμένα στον Όλυμπο

Για πρώτη φορά παγκοσμίως εγχείρημα ανάβασης Ατόμων με Αναπηρία σε βουνό και συγκεκριμένα στον Όλυμπο υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Ενημερωτική σύσκεψη φορέων υπό την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου για το project «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΨΗΛΟΤΕΡΑ», που αφορά τη μαζική ανάβαση ατόμων με αναπηρίες στον Όλυμπο, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, στο γραφείο της, στο κτίριο της Π.Ε. Πιερίας.

Στη συνάντηση, εκτός από τους διοργανωτές της δράσης, συμμετείχαν ο Περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας Στέφανος Μπιτόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων-Διαμερισμάτων Πιερίας-Ημαθίας-Πέλλας Βασίλης Αγάκος, το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας Νίκος Λαλούμης, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Σωματείου Ελλήνων Οδηγού Βουνού Μπάμπης Μαρινίδης, εκπρόσωποι του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών Κατερίνης του Ερυθρού Σταυρού καθώς της Διασωστικής Ομάδας Πιερίας.

Η προσπάθεια είναι συλλογική και σε αυτή θα συμμετέχουν εκτός από τα άτομα με αναπηρία και άτομα χωρίς αναπηρία. Στόχος της προσπάθειας, στον δρόμο προς τις κορυφές, δεν είναι ο ανταγωνισμός αλλά η συμμετοχή και η συνεργασία.

Υπέρ της δράσης που θα αναδείξει τις απαράμιλλες ομορφιές του Ολύμπου και της γύρω περιοχής αλλά και τη σκληρή προσπάθεια τόσο των ατόμων με αναπηρία όσο και αυτών χωρίς αναπηρία, όλοι μαζί να ανέβουν λίγο ψηλότερα, τοποθετήθηκαν θετικά όλοι οι φορείς που συμμετείχαν.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συγκεκριμένη δράση για να υλοποιηθεί προϋποθέτει την κοινωνική ευαισθησία, την προσοχή αλλά και την συνεργασία όλων μας. Χρειάζεται όλοι μαζί, φορείς τουρισμού, εθελοντικές διασωστικές ομάδες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Καλούμε, λοιπόν, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συλλόγους, ομάδες και πολίτες να βοηθήσουν στην υλοποίησή του».

Να σημειωθεί ότι όλα τα στάδια υλοποίησης της δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΨΗΛΟΤΕΡΑ» θα καταγραφούν  σε ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Πηγή www.newsitamea.gr

giati-i-anapiria-exei-panta-leuko-xroma

Γιατί η αναπηρία έχει πάντα «λευκό χρώμα»;

Ο ρατσισμός για τα άτομα με αναπηρία δεν είναι δυστυχώς κάτι νέο. Όπως δεν είναι η περιθωριοποίηση για τα Αμεα, ο εκφοβισμός που δέχονται καθημερινά και σε όλη τους τη ζωή. Μια δύσκολη ζωή μέσα από άσχημα, προσβλητικά, περιπαικτικά και ρατσιστικά σχόλια από την καθημερινότητα τους μέχρι και στα μέσα ενημέρωσης.

Τα ίδια τα μέσα που ενίοτε για να συγκινήσουν τον ακροατή/τηλεθεατή/αναγνώστη χρησιμοποιούν τα Αμεα απλά και μόνο για να βγάλουν ένα ακόμα θέμα στη δημοσιότητα και να γεμίσουν το κενό στα άρθρα τους ή να ανεβάσουν λίγο τα νούμερα ακροαματικότητας με την τεχνική του συναισθήματος. Και αν νομίζετε ότι ο ρατσισμός δεν είναι τόσο έντονος θα σας θέσω ένα πιο βαθύ ερώτημα: πόσες φορές έχετε δει ή διαβάσει για ένα άτομο με αναπηρία που είναι διαφορετικής εθνότητας από αυτή των δυτικών ή είναι έγχρωμο και διαφέρει από το συνηθισμένο «άσπρο» χρώμα που έχεις συνηθίσει;

Ο πρόεδρος της Αμερικής είναι έγχρωμος, μερικοί από τους πιο διάσημους και αγαπημένους ηθοποιούς το ίδιο, αθλητές και άνθρωποι των τεχνών είναι έγχρωμοι. Και παρόλα αυτά πως μπορούμε να μιλούμε για εξάλειψη του ρατσισμού όταν αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι το χρώμα τους;

disability-quotes-disability-disabled-people-with-disabilities-quote-attacking-people-with-disabilities-is-the-lowest-display-of-power-i-can-think-of

Ότι τους αποκαλούμε μαύρους, λες και αναφερόμαστε σε μειονότητα; Οι καθαρά μαύροι/έγχρωμοι ανά τον κόσμο (βάσει έρευνας που έγινε το 2016), αγγίζουν το 18,5% του πλανήτη. Το υπόλοιπο 81,5% δεν αποτελείται από λευκούς, μην προτρέχετέ. Υπάρχουν οι μιγάδες, υπάρχουν οι Ασιάτες, υπάρχουν πολλές άλλες φυλές με διαφορετικά χρώματα.

Ας αναλύσουμε λίγο αυτό το 18,5%: παγκοσμίως έχει υπολογιστεί ότι το 10% ενός πληθυσμού είναι άτομα με κάποιου είδους αναπηρία. Δηλαδή από το 1,3 δισεκατομμύρια έγχρωμων ανθρώπων, περίπου 130.000 είναι άτομα με αναπηρία. Σε έναν πλανήτη που ξεπερνά τα 7 δισεκατομμύρια κατοίκους, τα Αμεα είναι περίπου 750.000, καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός.

Ευτυχώς στον λεγόμενο δυτικό κόσμο τα άτομα με αναπηρία έχουν ξεκινήσει να κερδίζουν έδαφος όσον αφορά τα δικαιώματα τους. Σε αντίθεση με την Αφρική η με χώρες όπως η Βραζιλία στην απέναντι όχθη, τα Αμεα δεν διεκδικούν σχεδόν τίποτα. Όχι γιατί δε θέλουν αλλά γιατί δε μπορούν! Ο ρατσισμός είναι πολλαπλάσιος, ο εκφοβισμός είναι πιο έντονος, οι αυτοκτονίες έχουν ραγδαίο αυξητικό αριθμό. Πώς να ζήσεις σε μια χώρα που σε περιφρονεί και δε μπορεί να σου προσφέρει ούτε τα βασικά όπως περίθαλψη, πρόνοια και προσβασιμότητα;

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 28: Stevie Wonder performs at the 2013 Global Citizen Festival in Central Park to end extreme poverty on September 28, 2013 in New York, United States. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen Festival)

Οι έγχρωμοι σε αυτό τον κόσμο ακόμα έχουν να παλέψουν με τα βασικά τους δικαιώματα, φανταστείτε να ζείτε με αμαξίδιο, με κάποιου είδους τετραπληγία, μια αόρατη ή σπάνια ασθένεια. Κανείς δε θα σου δώσει σημασία. Τον περασμένο Μάιο, δημοσιεύτηκε μια έρευνα που τόνιζε τα εξής: λόγω της προκατάληψης και της άγνοιας, ολόκληρες γενιές έγχρωμων παιδιών με αυτισμό διαγνώστηκαν λανθασμένα με ΔΕΠ-Υ ( διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας) ή ακόμα χειρότερα με νοητική καθυστέρηση. Άλλα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα είναι πως: θεωρείτο τόσα χρόνια από τους επιστήμονες(;) ότι: οι μαύροι ασθενείς αντέχουν στον διπλάσιο πόνο από τους λευκούς και δε χρειάζεται η ίδια θεραπεία για αυτούς

autismep115art

Αν αυτό δεν είναι ρατσισμός, ακόμα και στον πόνο ή στην θεραπεία, τότε φοβάμαι ότι έχουμε χάσει κάθε μέτρο και ανθρωπιά. Η ίδια η επιστήμη κάνει διαχωρισμό, τα κράτη δεν βοηθούν ¨τριτοκοσμικά¨ κράτη να ορθοποδήσουν, η εκμετάλλευση σε πειραματισμούς ενάντια στην ανθρώπινη ζωή και το σεβασμό μεγαλώνει.

Στην τηλεόραση βλέπουμε εγχρώμους ήρωες με αναπηρία συνήθως ως τους κακούς της ιστορίας, ελάχιστες εξαιρέσεις τους ηρωοποιούν. Δημιουργώντας έτσι ένα αρνητικό προηγούμενο ώστε ακόμα και οι επόμενες γενιές να συνεχίσουν να ζουν στην ίδια προκατάληψη.

Πρέπει να εμπεδώσουμε όμως ότι στη ζωή και στην αναπηρία είμαστε όλοι ίδιοι και όλοι ίσοι! Ότι άτομα με αναπηρία, θα βρείτε σε κάθε χρώμα δέρματος, σε κάθε φυλή και σε κάθε έθνος. Δικαιώματα πρέπει να έχουν όλα τα Αμεα παγκοσμίως όπου και αν ζουν και ανεξάρτητα από χρωματισμούς.

Θα κλείσω δανειζόμενος ένα ποίημα που άλλοι λένε ότι το έγραψε ένα παιδί το 2005 και άλλοι ότι είναι γραμμένο κάπου το 1970 από τον Oglala Lakota. Όποιος και αν το έγραψε, το νόημα του ξεπερνά τις γενιές και θα έπρεπε να μας αγγίζει όλους.

« Όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος

Όταν μεγαλώσω, είμαι μαύρος

Όταν κάθομαι στον ήλιο, είμαι μαύρος

Όταν φοβάμαι, είμαι μαύρος

Όταν αρρωσταίνω, είμαι μαύρος

Κι όταν πεθαίνω, ακόμα είμαι μαύρος

Κι εσύ λευκέ άνθρωπε

Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ

Όταν μεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός

Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος

Όταν κρυώνεις, γίνεσαι μπλε

Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος

Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος

Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι

Και λες εμένα έγχρωμο;»

poem

 

Πηγή www.newsitamea.gr

mathsiakes-diskolies

Μαθησιακές δυσκολίες: Συμβουλές για ομαλή σχολική χρονιά στα ελληνικά μαθήματα και στα αγγλικά

Για να έχουμε όμως ένα καλό ξεκίνημα και επειδή όπως λένε η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, ιδιαίτερα όσο αφορά τα παιδιά  που έχουν μαθησιακές δυσκολίες  στα ελληνικά μαθήματα ή και στα αγγλικά, θέλουν μια πιο ευαισθητοποιημένη  προσέγγιση και προετοιμασία για το σχολικό πλαίσιο, με υπομονή και κατανόηση από τους γονείς, τουλάχιστον για τις πρώτες  εβδομάδες της χρονιάς.

 

Θυμάστε πως νιώθατε όταν ξεκινούσατε εσείς το σχολείο μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές σας ;

Ακόμα και αν δεν το θυμόσαστε σκεφτείτε πως είναι το συναίσθημα όταν επιστρέφεις στην δουλειά σου μετά από διακοπές, ανεξάρτητα αν την αγαπάτε  και πιθανόν να κάνετε αυτό που πάντα θέλατε στην ζωή σας επαγγελματικά. Γιατί  η δουλειά του παιδιού είναι να είναι μαθητής,  όπως και η δική σας δουλειά είναι το να πηγαίνετε στην εργασία σας….

 

Φοβόσασταν ή αγχωνόσασταν με το σχολείο όταν ήσασταν παιδιά; Μήπως το φοβούνται ή αγχώνονται και τα παιδιά σας ;

Μία  μελέτη που πραγματοποίησαν επιστήμονες στον Καναδά με επικεφαλή τον καθηγητή Richard Tremblay από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα γονίδια των γονιών ίσως ευθύνονται για τον φόβο που έχουν κάποια παιδιά απέναντι στο σχολείο για τον νέο δάσκαλο και την αντιμετώπιση που θα έχουν τόσο από αυτόν, όσο και από τους συμμαθητές τους.

Ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως διαταραγμένο ύπνο ή πονοκέφαλοι που εμφανίζονται συχνά πυκνά  κατά την πρώτη σχολική περίοδο, σχετίζονται τις περισσότερες φορές με το άγχος και την ένταση που έχει  ανάλογα το κάθε παιδί.

Κουβεντιάστε με το παιδί σας, κάντε ένα είδος οικογενειακού συμβουλίου όπου ο καθένας ελεύθερα θα εκφράσει τις επιθυμίες του και θα καταγράψει τις ανάγκες του, ακούστε το παιδί σας για να μάθετε πώς περνάει στο σχολείο του ή αν το φοβίζει κάτι τώρα που είμαστε ακόμα στην αρχή.

Βοηθήστε το παιδί σας να αναπτύξει μια θετική διάθεση και στάση για το σχολείο. Μεταδώστε του τον ενθουσιασμό σας  με αφηγήσεις ιστοριών και αναμνήσεις από όμορφες και διασκεδαστικές  στιγμές της δικής σας σχολικής ζωής.

Είναι σημαντικό το παιδί σας να αισθάνεται ότι δεν έχετε εσείς άγχος για την έναρξη της σχολικής χρονιάς – δηλαδή ότι ίσως φοβάστε – αν το παιδί σας δεν είναι έτοιμο να  προσαρμοστεί ομαλά  από τις διακοπές του στο καινούριο σχολικό πλαίσιο.

Είναι αλήθεια ότι κάποιες στιγμές –  εννοείται χωρίς να το θέλουμε αλλά λόγω της καθημερινότητας – οι γονείς μεταδίδουν μια ένταση και ανησυχία στα παιδιά τους.

 

Δίνετε  χρόνο στο παιδί σας που να είναι  όμως και  ποιοτικός χρόνος ;

Βγείτε έξω από το σπίτι για οικογενειακές βόλτες, κάντε όλοι μαζί  τα ψώνια για τον σχολικό του εξοπλισμό, ρούχα (φόρμες, αθλητικά παπούτσια κ.τ.λ)  ή  ότι άλλο απαιτείται για το σχολείο, αφήνοντας βέβαια το ίδιο το παιδί να επιλέξει τα πράγματα που θέλει ώστε να είναι πιο χαλαρό και άνετο στα μαθήματά του.  Επίσης να του προτείνετε να αγοράσει και ένα μικρό παιχνίδι  ειδικά για το σχολείο που θα το έχει μόνιμα στην τσάντα του, ενώ στα διαλείμματα θα έχει την δυνατότητα να το αξιοποιήσει ως  ιδέα που θα του την έχετε πει εσείς για να παίξει με ένα άλλο παιδί. Θα μπορούσατε ακόμα να γίνεται ηθοποιοί  σε ένα μικρό παιχνίδι ρόλων για να δημιουργήσετε μια θεατρική σκηνή με βάση αυτή την ιδέα, το οποίο θα λειτουργήσει σίγουρα αγχολυτικά στο σχολείο γιατί θα του θυμίζει εσάς και την ευχάριστη  ανάλαφρη  οικογενειακή σας στιγμή.

Θα ήταν πολύ βοηθητικό  οι γονείς να κάνουν μαζί με το παιδί μία προκαθορισμένη επίσκεψη στο σχολείο σαν βόλτα, ώστε να γνωρίσουν τα νέα πρόσωπα ( καινούρια δασκάλα ή διευθυντή/ντρια,  κ.λ.π. ), καθώς και όλους τους χώρους του σχολείου.

 

Έχετε διαμορφώσει κατάλληλα τον χώρο στον οποίο θα μελετά το παιδί ;

Σχεδιάζουμε και διαμορφώνουμε το παιδικό δωμάτιο του από κοινού με γνώμονα τα ενδιαφέροντα του και το γούστο του. Φροντίστε για τον σωστό φωτισμό του γραφείου και γενικά του δωματίου. Στον τοίχο θα μπορούσε να υπάρχει μία περιγραφή οπτικά με εικόνες στο παιδί  για το τι αναμένεται να κάνει καθημερινά στην τάξη και τα διαλείμματα. Τα χρώματα στους τοίχους πρέπει να αρέσουν πάνω από όλα στο παιδί και να είναι  ζεστά… όσο γίνεται φωτεινά, ενώ θα ποικίλουν βέβαια ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του. Για παράδειγμα για τα παιδιά του Δημοτικού είναι όμορφη η θεματική διακόσμηση που έχει να κάνει με τους παιδικούς τους ήρωες. Οι έφηβοι / ες αντίστοιχα έχουν τις δικές τους προτιμήσεις που έχουν να κάνουν με τα αθλήματα, μουσική  ή γενικά τις δραστηριότητες όπου συμμετέχουν. Στόχος είναι η δημιουργία μίας ευχάριστης καθημερινής ρουτίνας σε σχέση με το διάβασμα.

Καλή σχολική χρονιά  λοιπόν από την αρχή,  άλλωστε μια νέα αρχή σε ανανεώνει γιατί είναι πάντα φρέσκια και γεμάτη  ελπίδες…

 

Πηγή www.newsitamea.gr

oi-10-korufaies-trofes-gia-diavitikous

Οι 10 κορυφαίες τροφές για διαβητικούς

Οι 10 κορυφαίες τροφές για διαβητικούς

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι αφιερωμένη στη καταπολέμηση του διαβήτη. Τι είναι, όμως, ακριβώς ο σακχαρώδης διαβήτης και ποιες τροφές μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του;

Ο όρος σακχαρώδης διαβήτης αναφέρεται σε μια μεταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αύξηση του σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα, δηλαδή υπεργλυκαιμία, και οφείλεται σε απόλυτη ή σχετική έλλειψη ινσουλίνης ή και μειωμένη δράση της.

Είδη σακχαρώδη διαβήτη

Οι κυριότεροι τύποι σακχαρώδη διαβήτη είναι οι εξής:

 • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι:  Παλαιότερα γνωστός και ως νεανικός ή ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης. Οφείλεται σε πλήρη αδυναμία του παγκρέατος να παράγει ινσουλίνη. Η διάγνωση γίνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε ηλικία μικρότερη των 30 ετών, ωστόσο μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Σε αυτόν τον τύπο διαβήτη η έλλειψη ινσουλίνης είναι απόλυτη και ο ασθενής χρειάζεται απαραίτητα να κάνει ενέσεις ινσουλίνης για την επιβίωση του.
 • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ:  Παλαιότερα γνωστός και ως διαβήτης των ενηλίκων ή μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης. Οφείλεται σε μειωμένη δράση της ινσουλίνης και μειωμένη έκκριση της από το πάγκρεας. Σχετίζεται με την παχυσαρκία, τη διατροφή πλούσια σε λίπη και την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Αυτός ο τύπος διαβήτη είναι πιο συχνός στους ενήλικες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και σε μικρότερες ηλικίες ακόμη και σε παιδιά. Για την αντιμετώπιση του είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής και μιας τακτικής σωματικής άσκησης. Αυτά τα δύο σε συνδυασμό με τη κατάλληλη  φαρμακευτική αγωγή (χάπια ή και ινσουλίνη), θα επιτύχουν την καλύτερη δυνατή ρύθμιση.
 • Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης:  Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης και οφείλεται κυρίως στις ορμονικές μεταβολές που συμβαίνουν κατά την περίοδο αυτή.

 

Διατροφή και Διαβήτης

 

Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει:

 • Να τρέφονται υγιεινά
 • Να έχουν φυσιολογικό βάρος
 • Να έχουν συχνή σωματική δραστηριότητα
 • Να έχουν φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου, λιπιδίων του αίματος και αρτηριακής πίεσης

10 τροφές που κάθε διαβητικός πρέπει να συμπεριλαμβάνει στο διαιτολόγιο του:

 • Όσπρια
 • Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως σπανάκι, μαρούλι, αντίδι, ραδίκι, σέλινο, μαϊντανός)
 • Γλυκοπατάτα
 • Ντομάτα
 • Εσπεριδοειδή φρούτα (όπως πορτοκάλι, λεμόνι, μανταρίνι, νεράντζι, γκρέιπ-φρουτ)
Οι 10 κορυφαίες τροφές για διαβητικούς
 • Μούρα (βατόμουρα, γκότζι)
 • Δημητριακά ολικής αλέσεως (όπως νιφάδες βρώμης, καστανό ρύζι, ψωμί ολικής αλέσεως, πλιγούρι βρώμης)
 • Ανάλατοι ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα) και λιναρόσπορος
 • Ψάρια πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα (όπως σολομός, σαρδέλα, σκουμπρί, ρέγγα)
 • Άπαχο γάλα και γιαούρτι (ιδιαίτερα εμπλουτισμένα σε βιταμίνη D)

Όσον αφορά το αλκοόλ η ημερήσια κατανάλωση του καλό είναι να αποφεύγεται ή να μη ξεπερνάει το 1 ποτήρι για τις γυναίκες και τα 2 για τους άνδρες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση αλκοόλ περιστασιακά (1-3 ποτά την εβδομάδα) δεν βλάπτει τα άτομα με διαβήτη, μεγαλύτερη και συχνότερη όμως κατανάλωση έχει βλαπτικά αποτελέσματα, καθώς το αλκοόλ περιέχει πολλές θερμίδες και ορισμένα λικέρ, καθώς και συνδυασμοί αλκοολούχων ποτών με αναψυκτικά, περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης.

 

Πηγή www.pathfinder.gr

adies-odigisis-ilikiomenon-ke-atomon-me-anapiria

Τι αλλάζει στις Αδειες Οδήγησης Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία από τις 8 Νοεμβρίου

Το νέο σύστημα τίθεται σε εφαρμογή από τις 8 Νοεμβρίου

Σε εφαρμογή θα τεθεί από το Νοέμβριο ο νέος τρόπος αναθεώρησης των αδειών οδήγησης, κυρίως για ηλικιωμένους άνω των 80 ετών και για άτομα με αναπηρία.

Αυτές οι κατηγορίες οδηγών που πρέπει να εξετάζονται από τις δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές αντιμετωπίζουν πρόβλημα καθώς, όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Πάλλας, «η διαδικασία καθυστερεί επί μήνες επειδή δεν προσέρχονται οι γιατροί στις επιτροπές που από το 2013 συστήνουν οι περιφέρειες, λόγω χαμηλής αμοιβής και μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους».

Ο κ. Πάλλας επισημαίνει ότι «σύμφωνα με στοιχεία της επιτροπής της Βουλής για την οδική ασφάλεια, σε όλη την Ελλάδα 12.500 άτομα περιμένουν να αναθεωρήσουν τις άδειες οδήγησης. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι το περασμένο καλοκαίρι, 3.500 άνθρωποι στην Κεντρική Μακεδονία, άνω των 80 ετών, περίμεναν να περάσουν από επιτροπή». «Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων αναγκάστηκε είτε να οδηγεί χωρίς να έχει δίπλωμα οδήγησης είτε να σταματήσει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι είχε ανάγκη να μετακινηθεί», προσθέτει.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των ατόμων άνω των 80 ετών, προβλέπεται η εξέτασή τους από δύο ειδικότητες, παθολόγο και οφθαλμίατρο, αλλά το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία που πρέπει να εξετάζονται από πενταμελή επιτροπή. «Υπό αυτές τις συνθήκες, οι γιατροί δεν προσέρχονται στις επιτροπές, γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών», σχολιάζει ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Απέναντι στην κατάσταση αυτή κινητοποιήθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, Κώστα Πάλλα και Γιάννη Παγώνη και η Πολιτεία υιοθέτησε ρύθμιση που προβλέπει την αλλαγή του τρόπου αναθεώρησης των αδειών οδήγησης για όσους πρέπει να εξεταστούν από δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές.

«Στο πλαίσιο αυτό πέρασε από τη Βουλή σχετική τροπολογία στις 8 Αυγούστου και πλέον από τις 8 Νοεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που θα επιτρέπει σε όσους επιθυμούν να ανανεώσουν τις άδειές τους, να εξετάζονται από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους, δηλαδή σε απογευματινά ραντεβού, ή από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας», προσθέτει ο κ. Πάλλας.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δήλωσή του, τονίζει ότι με την αλλαγή που γίνεται, η διαδικασία επισπεύδεται σημαντικά, ενώ ο κ. Πάλλας επισημαίνει ότι το νέο σύστημα προάγει την οδική ασφάλεια, καθώς προβλέπει την εξέταση των ατόμων άνω των 80 ετών από γιατρούς τεσσάρων ειδικοτήτων. Σε ό,τι αφορά τέλος, το κόστος, διευκρινίζει ότι «οι ενδιαφερόμενοι δεν θα επιβαρυνθούν περισσότερο οικονομικά σε σχέση με όσα πλήρωναν μέχρι σήμερα».

 

Πηγή www.newsitamea.gr

anapiria-kepa

ΚΕΠΑ:Χρονική διάρκεια των Γνωματεύσεων Αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το ως άνω θέμα, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1. Με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

2.Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 17 του ν. 4172/2013, πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200)ευρώ προβλέπεται για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του, τα οποία είναι πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

3.Περαιτέρω, με τις ΠΟΛ. 1088/2015 και 1041/2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων¸ όπως ισχύουν, καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται από τους φορολογούμενους για την πιστοποίηση της αναπηρίας και τη χορήγηση των ως άνω φορολογικών ελαφρύνσεων/απαλλαγών για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).

Σημειωτέον, στις προαναφερθείσες Αποφάσεις διευκρινίστηκε ότι προκειμένου να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις αναπηρίας, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά σε αυτές το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.

4.Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προσώπων με αναπηρία, παρατηρείται σε εκδοθείσα από τα ΚΕ.Π.Α. γνωμάτευση ότι η κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, ο φορολογούμενος θα τύχει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση, καθόσον από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός αυτής (της φορολογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής) στους μήνες της χρήσης.

pelmatografima

ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!!!

ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!!!

 

 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2463053988

ΕΟΠΠΥ

Πίνακας Χορηγουμένων από τον ΕΟΠΠΥ

Κοινοποιήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ (αρ. πρωτ.: 3112/21.1.2013) ο πίνακας των χορηγουμένων ειδών πρόσθετης περίθαλψης, κατά το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ 3054/18-11-2012, με συμπληρωματικές οδηγίες χορήγησης των βοηθημάτων του παραρτήματος του Άρθρου 15 του ΕΚΠΥ, που αλλάζουν σημαντικά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο ασφαλισμένος με αναπηρία.
Διαβάστε επίσης ποιοι εξαιρούνται του ποσοστού συμμετοχής 25%. Ακολουθεί ολόκληρο το έγγραφο στον σχετικό σύδεσμο :  Πίνακας Χορηγουμένων από τον ΕΟΠΠΥ